Mozart-Brain-Lab HU > Hallástréning
Tomatis-hallástréning
 
Tomatis három törvénye
 
A hallás befolyásolja hangunk hangzásminőségét. Erre az eredményre jutott Alfred Tomatis (1920–2001) párizsi orr-fül-gégész professzor. Két, egymástól teljesen eltérő munkaterület késztette arra, hogy intenzíven foglalkozzék ezzel a témával:
 
  • Már a múlt század 40-es éveiben feljegyezte a francia légierőnél (SFECMAS) dolgozók hallásküszöb-görbéit, akik a repülőgép-összeszelő csarnokokban rendkívüli zajhatásnak voltak kitéve. Mindamellett hallásproblémáikon túl Tomatisnak feltűnt, hogy előnytelenül megváltozott hangjuk színe és kifejezésmódja is.
  • Hangképzési nehézségekről panaszkodtak a rendelőjét felkereső operaénekesek is. Ők szintén magas zajszinteknek voltak kitéve, amit saját énekük vagy a kísérő zenekar idézett elő.
 
Tomatis egy sor kísérletet végzett, amelyekkel pontosabban vizsgálta a hang és a hallás közötti összefüggéseket. Eredményeit végül 1957-ben erősítette meg Raoul Housson, a párizsi Sorbonne egyetem pedig tudományosan elismerte. Kutatási eredményeit ettől fogva „Tomatis három törvényének” nevezte.
 
 
A három Tomatis-törvény kimondja:
 
  1. A hang felhangként csakis azokat a frekvenciákat tartalmazza, amelyeket a fül hall.
  2. Ha a fülnek lehetőséget teremtünk arra, hogy újból helyesen hallja a már nem vagy nem jól észlelt frekvenciákat, akkor ezek nyomban és öntudatlanul újra megjelennek a hangban is.
  3. Egy meghatározott időtartamon át ismételt akusztikus stimuláció a hallás és ennélfogva a fonáció (hangképzés) végleges megváltozását idézi elő.
 
 
Az Elektronikus Fül és a „Brain Activator”
 
Hogy az általa kezeltek hallását és hangját a harmadik törvényének megfelelően edzhesse, Tomatis egy szerkezetet fejlesztett ki, amely „Elektronikus Fül” (EF) néven vált ismertté („Oreille Electronique” [OE], „Electronic Ear” [EE], „Elektronisches Ohr” [EO]). Az EF hatásénak elve első alkalmazásától fogva teljes mértékben beigazolódott, és mind a mai napig megtalálható az összes későbbi verzióban és modellben, így a „Brain Activator”-ban („agyaktiváló készülék”, rövidítve BA) is, amelyet jelenleg használnak. E készülékkel nem csak hangképzési problémák kezelhetők, de panaszok széles spektruma közelíthető meg egészen célzottan.
 
A hallástréning hatása
 
A Tomatis-hallástréning esetében olyan terápiáról van szó, amely meg kívánja teremteni az ember belső egyensúlyát (vagy vissza szeretné azt adni neki). Összhangba hozza és optimalizálja a fül és az agy együttműködését, ami kedvező hatással van az egész emberi testre.
 
A Tomatis-hallástréning segít az embernek kitárulkoznia, s megold olyan múlt- és jelenbéli, tudat alatti problémákat, amelyek nyomasztóan hatnak. Lehetővé teszi az aktív odafordulást a külső és belső világhoz, akárcsak ezek összhangba hozását. Ezzel a Tomatis-hallástréning lényegében megalapozza a lehetséges további, kiegészítésképpen alkalmazandó terápiákat, úgymint logoterápia, ergoterápia, gyógytorna stb.
 
 
Mi történik a hallástréning során?
 
A fül
 
Képletesen szólva fülünk úgy működik, akár egy, az agyunkhoz vezető információs autósztráda. Kívülről érkeznek a hanghullámok, és rezgésbe hozzák a dobhártyát. A középfül finom hallócsontocskái (a kalapács, az üllő és a kengyel) a csigába (cochlea) vezetik tovább az ingereket.
 
Tomatis ebben ellentmondott a mind a mai napig érvényes tudományos álláspontnak. Az ő felfogása szerint az akusztikus impulzusok közvetlenül a dobhártyán keresztül és a hallószerveket körülvevő csontokban (sziklacsont) jutnak el a csigához. Itt történik meg az akusztikus jelek átalakítása idegi impulzusokká, ezeket a hallóideg vezeti tovább az agyhoz, az pedig feldolgozza őket.
 
A csiga mellett a vestibulum („tornác”) három csontos ívjárata is a belső fülhöz tartozik. Ezek felelősek a test egyensúlyáért, dekódolják a helyzettel és a gyorsulással kapcsolatos ingereket, majd ezeket az információkat az idegpályákon keresztül az agyba küldik.
 
 
A fül jelentősége fontos készségek szempontjából
 
  • Egy személy a füle és őt érő akusztikai benyomásoknak az agy által történő feldolgozása révén kontrollálja a nyelvi és hangbeli kifejezést. Ez érinti mind az általános kommunikációt, mind az éneklést, valamint az írást és olvasást. Ezek a képességek mind a hallás jó működésétől függnek.
  • A vestibulum a térbeli tájékozódásban segíti az embert, és lehetővé teszi mind a test egyensúlyának megteremtését, mind az egyenes járást. Szoros összefüggés van a tér- és a rendstruktúrák, az idő és ritmusérzék, a durva és finommotoros képességek, valamint az egyensúlyszerv jó működése között.
  • A hallott benyomások befolyásolják az akarat által nem irányítható (vegetatív) idegrendszert. Például a tartós zaj stresszt okoz, és alvászavarokat vagy szív- és vérkeringési megbetegedéseket idézhet elő. A fülünket nem „zárhatjuk be”, miként lecsukjuk például a szemünket. Így aztán az összefüggés akár még érzékenyebb is lehet a külső ingerek felvétele és azok testi hatása között, mint más érzékszervek esetében.
 
 
Hallás a csontok közvetítésével
 
Minden ember képes akár kívülről, a levegő útján, akár a csontjai közvetítésével akusztikai ingerek fogadására. Már az anyaméhben elérik a magzatot az anya hangjától származó impulzusok, amelyeket igen magas regiszterben „sercegésként” vagy „pattogásként” észlel. A női medence ennek során rezonanciatestként működik. Tomatis ebben az anya és magzat között zajló, eleinte egyoldalú kommunikációban az ember ősi szükségletét látta. Ez az „anyai monológ” az – így Tomatis –, ami felébreszti az emberben a kommunikáció iránti vágyat, és társadalmi lénnyé alakítja őt.
 
A hallástréning azon képességünket aknázza ki, hogy csontjainkon keresztül akusztikus jeleket tudunk fogni. Mindez a „Brain Activator” (BA) és egy speciális fejhallgató segítségével történik. Ez a fejhallgató az akusztikus jeleket, mint rendesen, közvetlenül a fülbe továbbítja. Emellett rendelkezik egy csontvibrátorral, amely a hangot közvetlenül a koponyacsontra vezeti, amin keresztül viszont az egyenesen a belső fülbe jut. A hangátvitelnek ezt a formáját nevezzük csontvezetésnek.
 
 
Mikrogimnasztika a fül számára
 
A „Brain Activator” (BA) trenírozó eszközként működik a fül számára. Két, egymástól függetlenül szabályozható erősítőt tartalmaz, ezeket csatornáknak nevezzük. Egymást váltva aktiválódnak, és a tréningező személy így rendszerint zenét hal, vagy a saját vagy anyja hangját hallja. Az egyik csatorna mindig a mély, a másik a magas frekvenciatartományokat emeli ki. A csatornaváltás szabálytalanul és az agy számára előre nem látható módon történik. Így a BA mindig „meglepetésszerű hatást” keltve működik. Ennek eredményeképpen a hallócsontocskák mikrofinomságú izmai a megfeszülés és ellazulás állapota révén folyamatos edzésnek vannak kitéve. A hallgató személy belső figyelmét ez fokozza, és tudatosan figyelő hallgatásra készteti.
 
Összhatásában a hallástréning odafigyelésre neveli az illető személyt. Mindez az embernek az élethez való alapvető viszonyát is kedvezően befolyásolja. Ez a változás nem csak a kognitív képességeket érinti, de kifejeződik a testtartásban és a szellemi hozzáállásban is. Az odafigyelő, illetve figyelmesen hallgató személyek eszményi módon összeszedettek és „egyenesek”.
 
 
Az agy stimulálása
 
A hallástréning egyik fontos alkotóeleme az agynak magas hangok révén történő stimulálása. Ez kitüntetetten a (megszűrt) anyai hang újbóli hallgatása révén történik. Ha nem áll rendelkezésünkre felvétel, pótlásképpen Mozart-művekből játszunk be magas frekvenciákat. A hallástréning lehetővé teszi olyan zavarok kompenzálását, amelyek alkalmasint már a születést megelőző vagy akár egy későbbi fejlődési időszakban léptek fel. Ehhez a tréningező személyt akusztikailag még egyszer visszavezetjük a prenatális fejlődési fázisba. Erre a passzív szakaszban kerül sor.
 
Ugyanakkor az ezt követő aktív szakaszban is alkalmazunk szükség szerint magas hangokat, igaz, szűkebb terjedelemben.
 
 
Passzív szakasz
 
A hallástréning első, úgynevezett passzív szakaszában, kizárólag hallgatás történik. Az illető személy rendszerint magas frekvenciákból álló hangképet tapasztal. Tomatis ehhez lehetőség szerint az anya hangjának felvételét használta, amely az „Elektronikus Fül” (mai nevén „Brain Activator”) révén szűrők segítségével úgy hangzik, ahogyan azt a még meg nem született magzat hallotta. Amennyiben az anya hangja nem áll rendelkezésre, Mozart zenéjével folyik a munka, amelyből a mély frekvenciatartományok nagy részét szintén kiszűrik. Kiegészítésképpen szűretlen gregorián énekek szólnak, ezek ugyanis megnyugtató hatásúak.
 
Hogy a passzív fázisban sor kerül-e a születés előtti fejlődési szakaszba történő visszavezetésre, avagy sem, az minden egyes személynél a tréning céljától függ. A hallástréningnek mindig személyre szabottnak kell lennie, megítélni pedig hatásmódja alapján kell. A passzív szakasz ennélfogva a belső feldolgozás és érés idejének felel meg.
 
Ha a passzív szakaszban sor került a prenatális fejlődési stádiumba történő visszavezetésre, úgy ez a fejezet  mindenkor az úgynevezett „akusztikai megszületéssel” zárul. Az érintett személy ezzel terápiás szempontból még egyszer átéli az átmenetet az anyaméh folyadékkal teli környezetében zajló intrauterin hallástól a levegőhöz  történő, a születést követő alkalmazkodáshoz.
 
 
Aktív szakasz
 
A második fázist, amelyet aktív szakasznak is nevezünk, olyan egységek alkotják, amelyekben a páciens maga énekel, olvas hangosan, vagy mondatokat és szavakat ismétel minta után. Ehhez társul a Mozart-zene és a gregorián énekek hallgatása. Ilyenformán a célzott, figyelő hallgatás, amelyet az első szakaszban gyakoroltunk, átfordítható aktivitásba és integrálható. A gyakorlati egységek egyengetik az utat a jobb kommunikáció felé, és feltárják a „színes” önkifejezés lehetőségét. Az én aktív odafordulásai ezek a külvilághoz, a világgal való kontaktus felé.